Sklep

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Steć, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: MASF DISTRIBUTION Anna Steć, ul. Zielona 1B/7B, 32-082 Bolechowice, legitymująca się numerem NIP: 6792771637, REGON: 123001949, e-mail: [email protected], tel. +48 885-678-678.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia złożonego przez Ciebie za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.alilo.pl, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą:
a) podmioty zajmujące się dostawą zamówionych towarów,
b) podmioty zajmujące się obsługą księgową i prawną Administratora,
c) podmioty zajmujące się obsługą techniczną i serwisowaniem programów komputerowych używanych przez Administratora do fakturowania,
d) podmioty zajmujące się administracją strony internetowej www.alilo.pl.

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem dla realizacji zamówienia oraz realizacji roszczeń z nim związanych.

5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. W przypadku braku zgody na dalsze przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych, należy przesłać do Administratora wiadomości e-mail o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych na adres [email protected].

7. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest podejrzenie, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i/lub ustawą o ochronie danych osobowych.

8. Podanie przez Ciebie następujących danych osobowych:
a) imienia i nazwiska,
b) adresu (kraj, województwo, miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu),
c) numeru telefonu, adresu e-mail,
d) informacji czy dana osoba prowadzi działalność gospodarczą
jest niezbędne dla zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia złożonego przez Ciebie za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.alilo.pl.

9. Podane przez Ciebie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.