Sklep

Poniżej znajdziesz listę spraw, które najczęściej pojawiają się w pytaniach od Użytkowników Alilo. Bardzo rzadko zdarza się, że Króliczek ma „gorszy dzień”, bo na przykład poleciał na spotkanie z dywanem. Spokojnie, mamy na to rozwiązania!

Ogólne

 Krok 1


Sprawdź naładowanie baterii

Najłatwiej naładować króliczka przez komputer upewniając się, że zabawka jest wyłączona, a wtyczka laptopa wpięta do kontaktu. Nie zaleca się ładowania zabawki bezpośrednio przez ładowarkę, chyba, że spełnia ona parametry podane pod stopami króliczka (5V, 500mA). Trzeba pamiętać, że ładowanie powinno trwać nie dłużej, niż 6 godzin (dotyczy modelu G6 i G7C) lub 5 godzin (dotyczy modelu R1 i G9S+).
W przypadku modelu P1 należy sprawdzić baterie, w razie potrzeby wymienić na nowe (3xAA).

Króliczek naładowany?

 Krok 2


Sprawdź blokadę przycisków i funkcję uśpienia

W modelach G6 oraz G7C przytrzymanie przycisku Odtwarzaj/Pauza/Blokada przez ok. 2 sekundy blokuje i odblokowuje panel sterowania. Pamiętaj też, że króliczek kiedy jest nieużywany, automatycznie zasypia po 30 minutach. Istnieje możliwość wyłączenia tej funkcji. W tym celu należy przytrzymać przez ok. 2 sekundy następujący przycisk:

  • w modelu G6: przycisk z ikonką żarówki;
  • w modelu G7C: przycisk z ikonką księżyca;
  • w modelu G9S+: przycisk NASTĘPNY.

W modelu R1 funkcję uśpienia można wyłączyć poprzez uruchomienie króliczka ogonkiem przy jednoczesnym przyciśnięciu jego spodu do twardej powierzchni.

Obudzony i odblokowany?

  Krok 3


Popraw kartę SD (dotyczy modelu G6)

Sprawdź i popraw ułożenie karty w gnieździe SD. Czasami najlepiej po prostu wyjąć kartę i włożyć ją ponownie.

Karta poprawiona?

 Krok 4


Sprawdź formatowanie i foldery (dotyczy modelu G6, G7C, G9S+
)

Upewnij się, że karta jest poprawnie sformatowana (prawy przycisk myszy -> właściwości) w systemie plików FAT32 lub exFAT (format fabrycznie ustawiony w zależności od modelu i wersji króliczka). Jeśli tak nie jest, zobacz poniżej instrukcję formatowania karty SD. Pamiętaj, że króliczek prawidłowo obsługuje pliki w formacie MP3 i WAV. Pliki muszą być wgrane do poszczególnych folderów o nazwach:
– STORY, MUSIC, CUSTOM (dotyczy modelu G6)
– STORY, SOOTHING MUSIC, SONG (dotyczy modelu G7C i G9S+).

W folderze VOICE automatycznie zapisują się pliki z nagraniami z dyktafonu.

Wszystkie pliki wgrane poprawnie?

FAQ dla modelu Alilo R1

Upewnij się, że grzechotka jest w pełni naładowana. Naciśnij przycisk „Home” lub przekręć ogonek, aby uruchomić grzechotkę.

Wyreguluj głośność (ogon Królika).

Upewnij się, że podczas ładowania zabawka jest wyłączona. Sprawdź kabel USB i gniazdo. Skontroluj, czy nie ma uszkodzeń fizycznych.

Sprawdź spód grzechotki i upewnij się, że czytnik kolorów jest zupełnie czysty i wolny od jakichkolwiek elementów obcych. Istnieje też prawdopodobieństwo, że króliczek może potrzebować ponownego skalibrowania.

Zdarza się, że Smarty myli się w rozpoznaniu kolorów na powierzchniach innych niż te z krążków dołączonych do króliczka. Spokojnie – tak może być, ponieważ Smarty został odpowiednio skalibrowany i potrafi rozpoznać tylko te kolory (w określonych odcieniach), które przypisane są do krążków. Jeżeli króliczek myli się przy rozpoznawaniu kolorów z krążków – skalibruj go na nowo.

Krok 1
Wyłącz króliczka.

Krok 2
Weź króliczka do ręki ustawiając go do góry nogami.

Krok 3
Używając dwóch palców przyciśnij spód króliczka i przytrzymaj, jednocześnie użyj kciuka i naciśnij przycisk „Home” i przytrzymaj go sposób pokazany na obrazku.

Krok 4
Następnie użyj drugiej dłoni, aby włączyć króliczka przekręcając jego ogonek.

Krok 5
Zwolnij wszystkie przyciski, gdy uszka króliczka zaczną migać różnymi kolorami. Teraz można skalibrować króliczka.

Krok 6
Ustaw króliczka na czarnym krążku i przyciśnij jego spód do karty, następnie naciśnij przycisk „Home” trzy razy.

Krok 7
Ustaw króliczka na niebieskim krążku i przyciśnij jego spód do karty, następnie naciśnij przycisk „Home” dwa razy.

Krok 8

Powtarzaj poprzednią czynność na kolejnych krążkach z kolorami według kolejności:
niebieski, zielony, filetowy, czerwony, biały, żółty, różowy, pomarańczowy.

 

 

Sensor do rozpoznawania kolorów w króliczku R1 w najbardziej aktualnej wersji produkowanej od 2020 roku jest aktywny tylko w trybie elektronicznej grzechotki, dzięki czemu piosenki nie są przerywane przez przypadkowe naciśnięcie sensora. Producent nie dał możliwości blokady sensora.

Sensor do rozpoznawania kolorów w króliczku R1 w poprzedniej wersji (produkcja do 2019 roku włącznie) jest aktywny we wszystkich trybach, dlatego czasami może się sam uruchomić podczas zabawy dziecka z króliczkiem i przerwać odsłuchiwany utwór. Producent nie dał możliwości blokady sensora.

Króliczek posiada funkcję automatycznego wyłączania czasowego (po 30 min). Istnieje możliwość wyłączenia tej funkcji. Wystarczy przycisnąć króliczka stopami do podłoża, następnie przekręcić jego ogonek, włączając tym samym zabawkę. Wówczas króliczek powinien grać bez przerwy, aż do momentu wyczerpania baterii.

FAQ dla modelu Alilo P1

Upewnij się, że baterie włożone są prawidłowo.

Upewnij się, że zabawka jest włączona. Przekręć ogonek w prawo, spróbuj zwiększyć głośność.

Króliczek działa dzięki wymiennym bateriom (3xAA), dlatego nie posiada funkcji ładowania.

FAQ dla modelu Alilo D3C

Upewnij się, że pióro jest w pełni naładowane. Podłącz pióro do komputera i sprawdź, czy zawiera nieobsługiwane pliki. Jeśli tak, usuń je.

Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone. Sprawdź kabel USB i gniazdo, upewnij się, że nie ma uszkodzeń fizycznych. Jeżeli wskaźnik ładowania nie świeci się, wymień kabel USB lub ładowarkę.

Zresetuj urządzenie, naciskając otwór RESET znajdujący się na bocznej stronie pióra za pomocą ostrego przedmiotu (np. wykałaczki).

Spróbuj użyć innego pióra Alilo w celu aktywacji odczytu, aby najpierw wykluczyć problem z fiszką, następnie sprawdź czy na karcie w folderze “book” znajdują się pliki w innym formacie niż bnf. Jeśli tak jest, usuń je i spróbuj ponownie.

Spróbuj użyć innego pióra Alilo w celu aktywacji odczytu, aby najpierw wykluczyć problem z książeczką, następnie sprawdź czy na karcie w folderze “book” znajdują się pliki w innym formacie niż bnf. Jeśli tak jest, usuń je i spróbuj ponownie.

Wyłącz urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk następnego nagrania (dolny przycisk), a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Urządzenie przejdzie w tryb diagnostyczny, a następnie odtworzy numer wersji oprogramowania. Po zakończeniu odczytu można wybierać książeczki w normalnym trybie.

Kiedy zabawka jest w trybie diagnostycznym, po przyłożeniu pióra do książeczki odczytuje ono kod książeczki będący ciągiem liczb. Sprawdź czy urządzenie rozpoznaje wartość kodu. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z serwisem Alilo w sprawie naprawy. 

Wyłącz urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności “+”, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania urządzenia, aby uruchomić tryb diagnostyczny. Pióro powinno zacząć mówić w języku angielskim. W urządzeniu zostaną przywrócone ustawienia fabryczne. 

Jeśli pióro nie zacznie działać poprawnie, upewnij się, że przycisk głośności “+” jest sprawny. Sprawdź czy czucie przycisku jest gorsze niż w przypadku innych przycisków. Naciśnij jeszcze kilka razy, aby sprawdzić, czy przycisk zacznie działać poprawnie. Jeśli nie jest to możliwe, skontaktuj się z serwisem Alilo w sprawie naprawy. 

FAQ dla modeli Alilo G6, G7C, G9S+

Upewnij się, że króliczek jest w pełni naładowany. Podłącz zabawkę do komputera i sprawdź czy na karcie SD znajdują się nieobsługiwane pliki.

Wyreguluj głośność (ogon króliczka). Upewnij się, że na karcie SD znajdują się następujące foldery:

– STORY, MUSIC, CUSTOM (dotyczy modelu G6)
– STORY, SOOTHING MUSIC, SONG (dotyczy modelu G7C i G9S+)

i że znajdują się w nich pliki w odpowiednim formacie (MP3 lub WAV).

Upewnij się, że podczas ładowania zabawka jest wyłączona. Sprawdź kabel USB i gniazdo. Skontroluj, czy nie ma uszkodzeń fizycznych.

Upewnij się, że karta jest poprawnie sformatowana w systemie plików FAT32 lub exFAT (format fabrycznie ustawiony w zależności od modelu i wersji króliczka). Jeśli tak nie jest, zobacz poniżej instrukcję formatowania karty SD.

OSTRZEŻENIE:
Wszystkie treści z karty zostaną usunięte po sformatowaniu. W razie potrzeby, należy wykonać kopię zapasową plików.

Krok 1

Wyłącz zabawkę i podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.

Krok 2
Otwórz folder „Mój komputer” i znajdź napęd USB.

Krok 3
Kliknij prawym przyciskiem na dysk USB i wybierz opcję „Formatuj”. Należy sformatować zabawkę w takim samym systemie plików, jaki był fabrycznie ustawiony (w zależności od modelu i wersji zabawki będzie to FAT32 lub exFAT). Zaznacz opcję „Szybkie formatowanie” w wyskakującym okienku, a następnie kliknij „OK”.

Krok 4

Po sformatowaniu karty należy utworzyć następujące foldery w katalogu głównym karty:

– STORY, MUSIC, CUSTOM (dotyczy modelu G6)
– STORY, SOOTHING MUSIC, SONG (dotyczy modelu G7C i G9S+).

Ważne: Pliki do Królika najlepiej wgrać dopiero wtedy, kiedy na karcie zostaną utworzone odpowiednio nazwane foldery. Dla poprawnego działania, pliki należy wgrywać do poszczególnych folderów, nigdy poza foldery. Nie można tworzyć dodatkowych folderów, ani podfolderów.

Oczywiście (na wszystkie modele poza R1 i P1). Alilo odtwarza pliki w formacie MP3 i WAV. Możesz skopiować je z komputera na dołączoną kartę SD korzystając z kabla USB lub czytnika kart. Pamiętaj, że dodane pliki powinny być kolejno ponumerowane, a ich tytuły nie mogą zawierać polskich znaków. Długość dodawanego utworu nie powinna przekraczać 80 min. Zajrzyj do instrukcji po więcej informacji.

Podłącz urządzenie do komputera i sprawdź, czy istnieją pliki w folderze VOICE.
Sprawdź, czy pliki w folderze VOICE są w odpowiednim formacie (WAV).

Tak. Pliki odtwarzane są w takiej kolejności, w jakiej były skopiowane na kartę SD.  Jeśli chcesz, aby były odtwarzane w innej – skopiuj je na kartę w takiej kolejności, jaka Ci odpowiada.

Jeżeli zdarzy się tak, że utracisz fabryczne pliki, skontaktuj się z Serwisem Alilo poprzez wypełnienie formularza dołączając kopię dowodu zakupu króliczka. Prześlemy pliki do Ciebie.

Króliczki posiadają funkcję automatycznego wyłączania czasowego (po 30 min). Istnieje możliwość wyłączenia tej funkcji. W tym celu należy przytrzymać przez ok. 2 sekundy następujący przycisk:

  • w modelu G6: przycisk z ikonką żarówki
  • w modelu G7C: przycisk z ikonką księżyca
  • w modelu G9S+: przycisk NASTĘPNY.

Jeżeli nie znalazłaś/-eś tutaj odpowiedzi na Twoje pytania, zapraszamy do kontaktu! Wypełnij formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie: www.alilo.pl/reklamacje-wsparcie/. Na pewno pomożemy!