Sklep

 

Marka Alilo jest oficjalnym partnerem Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej “Odłącz się – Połącz się”.

Jest to Kampania, która zwraca uwagę na problem nadużywania i nieodpowiedniego korzystania z ekranów przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Celem Kampanii jest dotarcie do jak największej liczby rodziców, opiekunów i nauczycieli, by:

  • poznali zagrożenia – niebezpieczeństwo nadmiernego korzystania z ekranów, jakie treści są niewłaściwe, a jakie odpowiednie;
  • uwierzyli, że mają wpływ;
  • wiedzieli jak postępować w sytuacjach problemowych oraz by uniknąć e-uzależnień.

Pomysł na Kampanię zrodził się z inicjatywy Stowarzyszenie Strefa Wsparcia.

Głównym powodem podjęcia działań jest głęboka, społeczna potrzeba profesjonalnego wsparcia rodziców w temacie nadużywania i niewłaściwego korzystania z urządzeń ekranowych i współczesnej technologii przez dzieci.

Jednym z działań Kampanii jest profilaktyczny bezpłatny program edukacyjny dla szkół i przedszkoli “Re@lnie Odpowiedzialni”, który ma na celu uświadomienie szkodliwości nadmiernego korzystania z ekranów oraz uczy jak rozmawiać o ekranach z rodzicami i dziećmi.