Sklep

Na rok szkolny 2023/24 stworzyliśmy własny program edukacyjny pt. „Królicza Łapka”, którego głównym założeniem jest kreatywne i innowacyjne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem zabawek edukacyjnych, jakimi są króliczki Alilo.

W „Króliczej Łapce” zabawy zostały opracowane dla dwóch modeli króliczków: Alilo Smarty Bunny R1 oraz Alilo Honey Bunny G6.

Program odwołuje się do podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w szczególności uwzględniając realizację założeń głównego celu, jakim jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka oraz zadania przedszkola, jakim jest wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

Program edukacyjny „Królicza Łapka” ma na celu wsparcie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez zaangażowanie jego zmysłów oraz stwarzanie wielu aktywnych sytuacji edukacyjnych niezbędnych do stymulacji bazowych systemów sensorycznych z wykorzystaniem aktywności w formie zabawy.

Nasz program składa się z 5 modułów:

I. ŚWIAT SŁYSZĘ

II. ŚWIAT WIDZĘ

III. ŚWIAT CZUJĘ

IV. ŚWIAT POZNAJĘ PRZEZ DOTYK I RUCH

V. ŚWIAT INTEGRUJĘ

Poszczególne zabawy w modułach skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowanie do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.

Cele szczegółowe programu:

  • kształtowanie i doskonalenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych;
  • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, zespole, parze;
  • wyciszenie trudnych i wyzwalanie przyjemnych emocji podczas zabawy;
  • rozwój psychomotoryczny wspierający ogólną sprawność dzieci;
  • poprawa koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej;
  • rozwój kreatywności i chęci eksplorowania otoczenia poprzez różnorodne dostarczanie bodźców.
Autorka programu edukacyjnego “Królicza Łapka”
Anna Wilczyńska
Wychowawca i nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu, logopeda, oligofrenopedagog, ekspert Alilo, od ponad 8 lat realizuje zajęcia z użyciem króliczków Alilo wśród dzieci w wieku 3-6 lat, zarówno w przedszkolu, jak i na terapiach, które prowadzi.

Program edukacyjny “Królicza Łapka” został objęty patronatem
miesięcznika “Bliżej Przedszkola” oraz wydawnictwa “Mamo, Tato, co Ty na to?”.

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie edukacyjnym Alilo
lub zgłosić swoją placówkę do kolejnej edycji?
Zapraszamy do kontaktu!

Katarzyna Wyrostek-Pogan
opiekun programu edukacyjnego
tel. +48 730-080-470
e-mail: [email protected]